مناسبت ها - آرشیو

حلقه معرفت در جوار شهدای گمنام شلمچه
حلقه معرفت در جوار شهدای گمنام شلمچه

حلقه معرفت در جوار شهدای گمنام شلمچه گالری

اردو شلمچه ویژه خواهران ونشست صمیمانه دانشجویان با مبلغ دفتر نهاد سر کار خانم ناطقی که از تهران و به مدت یک هفته در خوابگاه خواهران تشریف آوردند .در مورخ ۳۰ بهمن برگزار شد.

ادامه مطلب